اخبار

24 اردیبهشت 1397 0 دیدگاه

برگزاری اولين سمپوزيوم كاربرد تصويربرداری در تحقيقات پيش بالينی

اولين سمپوزيوم كاربرد تصويربرداری در تحقيقات پيش بالينی در تاریخ 97/2/24 در دانشگاه علوم پزشكی تهران تالار ابن سينا برگزار گردید.

23 اردیبهشت 1397 0 دیدگاه

برگزاری دومین دوره كارگاه "اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری میکرو پت در تحقیقات پیش بالینی"

دومین دوره كارگاه "اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری میکرو پت در تحقیقات پیش بالینی" در تاریخ 97/2/23 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

18 اردیبهشت 1397 0 دیدگاه

نشست مشترک وزیر محترم علوم سوئیس و هیئت همراه با ریاست و معاونین آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

وزیر محترم علوم سوئیس و هیئت همراه با ریاست و معاونین آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 97/2/16 نشستی مشترک برگزار کردند و از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند.

17 اردیبهشت 1397 0 دیدگاه

بازدید مدیر محترم گروه داروسازی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی تهران و اعضای هیئت علمی از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

جناب آقای دکتر سبزواری مدیر محترم گروه داروسازی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی تهران به همراه اعضای هیئت علمی آن گروه از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 97/2/15 بازدید نمودند.

17 اردیبهشت 1397 0 دیدگاه

برگزاری دومین دوره کارگاه مهارتی " تصویر برداری پیش کلینیکی MRI "

دومین دوره کارگاه مهارتی " تصویر برداری پیش کلینیکی MRI " با همکاری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در تاریخ 97/2/16 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

13 اردیبهشت 1397 0 دیدگاه

بازدید اعضای مرکز علمی و فناوری های کره از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعضای مرکز علمی و فناوری های کره در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران از بخش های مختلف آزمایشگاه پیش بالینی در تاریخ 97/2/11 بازدید کردند.

11 اردیبهشت 1397 0 دیدگاه

بازدید اعضای هیئت بورد فیزیک پزشکی از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعضای محترم هیئت بورد فیزیک پزشکی در تاریخ 97/2/10 از بخش های مختلف آزمایشگاه پیش بالینی بازدید کردند و با تجهیزات و امکانات آزمایشگاه آشنا شدند.

10 اردیبهشت 1397 0 دیدگاه

غرفه آزمايشگاه پيش بالينى در چهاردهمين كنگره بين المللی ايمونولوژى و آلرژی

آزمايشگاه پيش بالينی دانشگاه علوم پزشكی تهران در چهاردهمين كنگره بين المللی ايمونولوژى و آلرژی که در تالار ابوريحان دانشگاه شهيد بهشتى ششم الی هشتم اردیبهشت ماه برگزار گردید حضور فعال داشت.

10 اردیبهشت 1397 0 دیدگاه

سخنرانی دكتر شريف معاونت علمی و فناوری آزمايشگاه پيش بالينی، در شورای پژوهشی دانشكده دندانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی

سخنرانی دكتر شريف معاونت علمی و فناوری آزمايشگاه پيش بالينی، در شورای پژوهشی دانشكده دندانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی، با محوريت اهميت تحقيقات پيش بالينی و معرفی امكانات آزمايشگاه پيش بالينی در تاریخ 1397/2/4 انجام گرفت.

10 اردیبهشت 1397 0 دیدگاه

سخنرانی دكتر شريف معاونت علمی و فناوری آزمايشگاه پيش بالينی در دانشكده فناوری های نوين پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران

سخنرانی دكتر شريف معاونت علمی و فناوری آزمايشگاه پيش بالينی دانشگاه علوم پزشکی تهران در دانشكده فناوری های نوين پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران، با موضوع اهميت تحقيقات پيش بالينی و معرفی امكانات آزمايشگاه پيش بالينی در تاریخ 1397/2/5 صورت گرفت.