اخبار

08 آبان 1396 0 دیدگاه

بازدید دانشجویان گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران از آزمایشگاه پیش بالینی

در این بازدیدجمعی از دانشجویان گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران از بخش های مختلف آزمایشگاه دیدن کردند و برای آنان توضیحاتی درباره ی بخش های مختلف آزمایشگاه و سیستم های تصویربرداری ارائه گردید.

01 آبان 1396 0 دیدگاه

بازديد اعضاى هيئت علمى و دانشجويان گروه فيزيك پزشكى دانشگاه علوم پزشكى ايران از آزمايشگاه پيش بالينى

اعضاى هيئت علمى و دانشجويان گروه فيزيك پزشكى دانشگاه علوم پزشكى ايران در بازديدى يك ساعت با بخش هاى مختلف آزمايشگاه پيش بالينى آشنا شدند.

01 مهر 1396 0 دیدگاه

اولين سمپوزيوم تازه هاي نقشه برداري مغز ايران

آزمايشگاه پيش باليني دانشگاه علوم پزشكي تهران در اولين سمپوزيوم تازه هاي نقشه برداري مغز ايران که در روزهای دوم و سوم مهر برگزار گردید حضور فعال داشت.

26 شهریور 1396 0 دیدگاه

بازديد هيأتي از وزارت علوم چين از آزمايشگاه پيش باليني

در تاریخ 26 شهریور ماه ، هیئتی از مسئولان و محققین وزارت علوم چین با هدف آشنایی و گفتگو برای ایجاد زمینه ی همکاری های علمی و پژوهشی از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید کردند. در این بازدید که با حضور دکتر سعید سرکار و دکتر حسین قدیری صورت گرفت، در مورد بخش های مختلف آزمایشگاه توضیحاتی ارائه گردید و در مورد راه های همکاری های علمی بحث و تبادل نظر شد.