اخبار

19 دی 1396 0 دیدگاه

بازدید محققان و اساتيد گروه علوم اعصاب دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از آزمایشگاه پیش بالینی (TPCF)

محققان و اساتيد گروه علوم اعصاب دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از آزمایشگاه پیش بالینی (TPCF) در تاریخ 19 دیماه 1396 بازدید کردند و با بخش های مختلف آزمایشگاه پیش بالینی آشنا شدند.

09 دی 1396 0 دیدگاه

بازدید دکتر کریمی، ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر صحرائیان، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و هیئت همراه از آزمایشگاه پیش بالینی (TPCF)

دکتر کریمی، ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر صحرائیان، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و هیئت همراه در بعد از ظهر شنبه 9 آذر ماه 1396 از بخش های مختلف آزمایشگاه پیش بالینی بازدید کردند.