تصویربرداری از کل بدن یک RAT با استفاده از سیستم تصویربرداری پت .

 

 

rew-mip

 

 

ارسال دیدگاه

7 + 2 =
Loading