بازدید مدیریت توسعه و فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیریت توسعه و فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تاریخ 97/4/19 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند.

مدیریت توسعه و فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تاریخ 97/4/19 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند. ایشان طی جلسه ای با جناب آقای دکتر شریف (معاونت علمی و فناوری آزمایشگاه پیش بالینی) با امکانات، تجهیزات و خدمات آزمایشگاه آشنا شدند و سپس از بخشهای مختلف آزمایشگاه دیدن کردند.


برچسب ها: دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارسال دیدگاه

5 + 11 =
Loading