بازدید مدیر پروژه شرکت TPH آلمان از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

جناب آقای دکتر شولیان (مدیر پروژه شرکت TPH آلمان) از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 97/3/23 بازدید به عمل آوردند. با توجه به بازدیدهایی که ایشان تاکنون از سایر مراکز داشتند، اظهار داشتند تجهیزات آزمایشگاه پیش بالینی در سطح بالایی قرار دارند و قابل رقابت با سایر مراکز می باشند.

ارسال دیدگاه

17 + 16 =
Loading