بازدید دانشجویان پزشکی اوکراین از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشجویان پزشکی اوکراین به همراه جناب آقای دکتر نیما رضایی (عضو هیات علمی گروه ایمونولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران) در تاریخ 97/4/20 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند.

تصاویر

ارسال دیدگاه

2 + 7 =
Loading