بازدید اعضای هیات علمی پژوهشکده ابن سینا از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعضای هیات علمی پژوهشکده ابن سینا در تاریخ 17/4/97 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند.

اعضای هیات علمی پژوهشکده ابن سینا در تاریخ 17/4/97 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند. ایشان از بخشهای مختلف آزمایشگاه دیدن کردند و با تجهیزات و خدمات آزمایشگاه بیشتر آشنا شدند و از اینکه دستگاهها ساخت ایران هستند استقبال کردند.


برچسب ها: پژوهشکده ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران

تصاویر

ارسال دیدگاه

6 + 1 =
Loading