سخنرانی دكتر شريف معاونت علمی و فناوری آزمايشگاه پيش بالينی، در جلسه شورای پژوهشی دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی تهران

دكتر شريف معاونت علمی و فناوری آزمايشگاه پيش بالينی، در جلسه شورای پژوهشی دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی تهران در تاریخ 97/3/7 سخنرانی داشتند.

ارسال دیدگاه

15 + 10 =
Loading