بازدید اساتید هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اساتید هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تاریخ 97/4/25 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید نمودند.

اساتید هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تاریخ 97/4/25 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید نمودند. ایشان از بخشهای مختلف آزمایشگاه دیدن کردند و با تجهیزات و خدمات آزمایشگاه بیشتر آشنا شدند.


برچسب ها: دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارسال دیدگاه

12 + 14 =
Loading