ثبت نام دومین کارگاه اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری میکرواسپکت در تحقیقات پیش بالینی

هزینه ثبت نام: 150,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 1 نفر
زمان: 11 و 12 آبان ماه 1396
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی
هزینه ی ثبت نام: 150 هزار تومان ( با 50 درصد تخفیف برای دانشجویان،75 هزار تومان)

11_1