ثبت نام کارگاه تصویربرداری MRI در حیوانات کوچک

هزینه ثبت نام: 75,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر
زمان: 7 دى ماه 1396
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
هزینه ی ثبت نام: 75 هزار تومان ( با تخفیف برای دانشجویان،50 هزار تومان)

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند:

 

کارگاه تصویربرداری MRI در حیوانات کوچک

 

ظرفیت کارگاه: ۱۵ نفر

مدرسین

دکتر حمیدرضا سلیقه راد (گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دکتر محمدرضا ناظم زاده (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دکتر یاسمین والی (متخصص راديولوژى دامپزشكى، بورد تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)
خانم شقایق کریمی (کارشناس ارشد فیزیک پزشکی، آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز)


زمان: 7 دی ماه 1396

مکان: بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، خیابان ایتالیا، پلاک 41 ، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی

هزینه ثبت نام75 هزار تومان (با تخفیف برای دانشجویان، 50 هزار تومان)

به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه اعطا می گردد.

واریز هزینه ی کارگاه به شماره حساب 27619004/42 بنام درآمد غیر درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران نزد بانک ملت شعبه هجرت کد شناسه مرکز 59/08

شماره شبای حساب درآمد های غیردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران:

IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42

پس از واریز هزینه فیش پرداخت را آپلود کرده و در وبسایت آزمایشگاه ثبت نام را تکمیل نمایید.

دانشجویان محترمی که از تخفیف بهره مند می شوند در قسمت مربوطه تصویر کارت دانشجویی را آپلود نمایند.

www.tpcf.ir

برنامه کارگاهphoto_2017-12-14_10-51-01