ثبت نام کارگاه تصویربرداری فلورسانس در تحقیقات پیش بالینی

هزینه ثبت نام: 75,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر
زمان: 30 آبان ماه 1396
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
هزینه ی ثبت نام: 75 هزار تومان ( با تخفیف برای دانشجویان،50 هزار تومان)

آزمایشگاه پیش بالینی برگزار می کند:

 

کارگاه تصویربرداری فلورسانس در تحقیقات پیش بالینی

 

ظرفیت کارگاه: ۱۵ نفر

مدرسین

دکتر مرجانه حجازی (گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دکتر صمد محمدنژاد (مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران، بیمارستان امام خمینی)
مهندس محسن ابراهیمی (گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی تهران)

زمان: 30 آبان ماه 1396

مکان: بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، خیابان ایتالیا، پلاک 41 ، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی

هزینه ثبت نام75 هزار تومان (با تخفیف برای دانشجویان، 50 هزار تومان)

به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه اعطا می گردد.

واریز هزینه ی کارگاه به شماره حساب 27619004/42 بنام درآمد غیر درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران نزد بانک ملت شعبه هجرت کد شناسه مرکز 59/08

شماره شبای حساب درآمد های غیردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران:

IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42

پس از واریز هزینه فیش پرداخت را آپلود کرده و در وبسایت آزمایشگاه ثبت نام را تکمیل نمایید.

دانشجویان محترمی که از تخفیف بهره مند می شوند در قسمت مربوطه تصویر کارت دانشجویی را آپلود نمایند.

www.tpcf.ir

 

برنامه کارگاه

 

photo_2017-10-10_09-34-35