کارگاه های آموزشی پیش رو


کارگاه آموزشی اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری میکرو پت در تحقیقات پیش بالینی

هزینه ثبت نام: 75,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 1 نفر
زمان: 23 اردیبهشت 1397
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وضعیت ثبت نام: ظرفیت تکمیل

هزینه ی ثبت نام: 75 هزار تومان ( با تخفیف برای دانشجویان،50 هزار تومان)