برگزاری سخنرانی علمی با موضوع " نکاتی که برای مطالعه پیش بالینی باید بدانید"

سخنرانی علمی هفته اول هر ماه در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.

سخنرانی علمی هفته اول هر ماه در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.سخنرانی علمی شهریور ماه در تاریخ 6 شهریور در محل آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید. در این سخنرانی به اندازه گیری متغیر های مختلف که باعث تغییر در داده های پری کلینیکال می باشد و همچنین اهمیت کاهش بایاس در تحقیقات پری کلینیکالی، تکرار داده های اندازه گیری، موارد اولیه برای انجام یه مطالعه تجربی، اندازه حجم نمونه، خارج کردن موارد تاثیر گذار در مطالعه، ارزیابی داده های به دست آمده، رفع موارد غیر قابل انتظار اشاره شد.


برچسب ها: سخنرانی علمی پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارسال دیدگاه

18 + 18 =
Loading