کارگاه آموزشی اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری میکرو پت در تحقیقات پیش بالینی

هزینه ثبت نام: 75,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 4 نفر
زمان: 13 بهمن ماه 1396
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
هزینه ی ثبت نام: 75 هزار تومان ( با تخفیف برای دانشجویان،50 هزار تومان)

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند:

 

کارگاه آموزشی اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری میکرو پت در تحقیقات پیش بالینی

 

ظرفیت کارگاه: 15 نفر

مدرس

دکتر پرهام گرامی فر (گروه آموزشی پزشکی هسته ای بیمارستان شریعتی،دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دکتر پردیس غفاریان (هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى شهيدبهشتى، بيمارستان دكتر مسيح دانشورى)
دکتر داود بیکی (معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای)
دکتر احسان شریف (گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه تصویربرداری دانشگاه کینگز کالج لندن)
مهندس رضا هاشمی (گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
زمان: 13 بهمن ماه 1396

مکان: بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، خیابان ایتالیا، پلاک 41 ، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی

هزینه ثبت نام75 هزار تومان (با تخفیف برای دانشجویان، 50 هزار تومان)

به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه اعطا می گردد.

واریز هزینه ی کارگاه به شماره حساب 27619004/42 بنام درآمد غیر درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران نزد بانک ملت شعبه هجرت کد شناسه مرکز 59/08

شماره شبای حساب درآمد های غیردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران:

IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42

پس از واریز هزینه فیش پرداخت را آپلود کرده و در وبسایت آزمایشگاه ثبت نام را تکمیل نمایید.

دانشجویان محترمی که از تخفیف بهره مند می شوند در قسمت مربوطه تصویر کارت دانشجویی را آپلود نمایند.

www.TPCF.ir


برنامه کارگاه:

photo_2018-01-22_18-13-35