اخبار

07 شهریور 1397 0 دیدگاه

برگزاری سخنرانی علمی با موضوع " نکاتی که برای مطالعه پیش بالینی باید بدانید"

سخنرانی علمی هفته اول هر ماه در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.

24 مرداد 1397 0 دیدگاه

برگزاری سومین دوره ژورنال کلاب با محوریت تصویربرداری پیش بالینی

سومین دوره ژورنال کلاب با محوریت تصویربرداری پیش بالینی در تاریخ 97/5/24 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

17 مرداد 1397 0 دیدگاه

برگزاری کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)

کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One) در تاریخ 97/5/17 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

17 مرداد 1397 0 دیدگاه

بازدید معاون پژوهشی و مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی بابل از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

معاون پژوهشی و مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی بابل به همراه آقای دکتر منظم (مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران) در تاریخ 97/5/17 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند.

06 مرداد 1397 0 دیدگاه

بازدید دانشجویان بین الملل فنلاندی از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشجویان بین الملل فنلاندی در تاریخ 97/5/6 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند.

03 مرداد 1397 0 دیدگاه

بازدید دکتر بازارگان معاون صنایع پیشرفته و انرژی های کلان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر بازارگان معاون صنایع پیشرفته و انرژی های کلان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در تاریخ 97/5/3 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.

31 تیر 1397 0 دیدگاه

سخنرانی معاونت علمی و فناوری آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پژوهشکده ابن سینا

جناب آقای دکتر شریف (معاونت علمی و فناوری آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران) در تاریخ 97/4/31 در پژوهشکده ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سخنرانی به عمل آوردند.

27 تیر 1397 0 دیدگاه

برگزاری دومین دوره ژورنال کلاب با محوریت تصویربرداری پیش بالینی

دومین دوره ژورنال کلاب با محوریت تصویربرداری پیش بالینی در تاریخ 97/4/27 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

26 تیر 1397 0 دیدگاه

برگزاری کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)

کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One) در تاریخ 97/4/26 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

25 تیر 1397 0 دیدگاه

بازدید اساتید هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اساتید هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تاریخ 97/4/25 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید نمودند.