برگزاری کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)

کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One) در تاریخ 97/4/26 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One) در تاریخ 97/4/26 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید. در این کارگاه به نحوه عملکرد هر یک از سیستمهای تصویربرداری PET، Optic، SPECT، CT، MRI و Ultrasound و کاربردهای آنها و همچنین مدلهای حیوانی و کاربردهای آن در تحقیقات پیش بالینی پرداخته شد و مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.


برچسب ها: کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تصاویر

ارسال دیدگاه

5 + 15 =
Loading