غرفه آزمايشگاه پيش بالينى در چهاردهمين كنگره بين المللی ايمونولوژى و آلرژی

آزمايشگاه پيش بالينی دانشگاه علوم پزشكی تهران در چهاردهمين كنگره بين المللی ايمونولوژى و آلرژی که در تالار ابوريحان دانشگاه شهيد بهشتى ششم الی هشتم اردیبهشت ماه برگزار گردید حضور فعال داشت.

آزمايشگاه پيش بالينی دانشگاه علوم پزشكی تهران در چهاردهمين كنگره بين المللي ايمونولوژى و آلرژی که در تالار ابوريحان دانشگاه شهيد بهشتى ششم الی هشتم اردیبهشت ماه برگزار گردید حضور فعال داشت. بازدید کنندگان و اساتید مختلف از سرتاسر کشور از غرفه بازدید داشتند و با خدمات آزمایشگاه آشنایی پیدا کرده و استقبال کردند.

تصاویر

ارسال دیدگاه

4 + 1 =
Loading