بازدید دکتر بازارگان معاون صنایع پیشرفته و انرژی های کلان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر بازارگان معاون صنایع پیشرفته و انرژی های کلان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در تاریخ 97/5/3 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.

تصاویر

ارسال دیدگاه

0 + 9 =
Loading