بازدید مدیر محترم گروه داروسازی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی تهران و اعضای هیئت علمی از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

جناب آقای دکتر سبزواری مدیر محترم گروه داروسازی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی تهران به همراه اعضای هیئت علمی آن گروه از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 97/2/15 بازدید نمودند.

تصاویر

ارسال دیدگاه

12 + 12 =
Loading