سخنرانی معاونت علمی و فناوری آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پژوهشکده ابن سینا

جناب آقای دکتر شریف (معاونت علمی و فناوری آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران) در تاریخ 97/4/31 در پژوهشکده ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سخنرانی به عمل آوردند.

جناب آقای دکتر شریف (معاونت علمی و فناوری آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران) در تاریخ 97.4.31 در پژوهشکده ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سخنرانی به عمل آوردند. در این نشست با حضور ریاست محترم پژوهشکده ابن سینا، جمعی از مدیران گروهها، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران صورت گرفت. دراین جلسه جناب آقای دکتر شریف درباره امکانات، دستگاهها و خدماتی که آزمایشگاه پیش بالینی ارائه می دهد صحبت کردند و اینکه تاکنون چه پروژهایی صورت گرفته و اینکه آزمایشگاه در آینده چه اهدافی پیش رو دارد، که مورد استقبال ریاست پژوهشکده، مدیران و پژوهشگران قرار گرفت.


برچسب ها: پژوهشکده ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران

تصاویر

ارسال دیدگاه

14 + 5 =
Loading